Αιτήσεις €35,5 εκ για έκδοση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αιτήσεις ύψους €35.538.600 λήφθηκαν για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 10ης Σειράς (Οκτώβριος 2016).

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 όταν τερματίστηκε η περίοδος λήψης των αιτήσεων, λήφθηκαν 66 αιτήσεις για συνολικό ποσό €35.538.600. Ολόκληρο το ποσό έγινε αποδεκτό.

Από τις 66 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 53 υποβλήθηκαν από Κύπριους και 13 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.  Οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €4.000 μέχρι €2.500.000.  Από το συνολικό ποσό των €35.538.600, τα €32.500.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.
 
Οι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 11η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Νοεμβρίου 2016 με περίοδο κατάθεσης των αιτήσεων από την 3η μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2016.

(ΚΥΠΕ/ΘΝΕ/ΜΜ)