Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί τους δανειολήπτες της Ελληνικής Τράπεζας να συγκρίνουν παλαιούς και νέους καταλόγους χρεώσεων

Συμμετοχή της Ελληνικής Τράπεζας σε κοινοπρακτικό δάνειο της

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί τους δανειολήπτες της Ελληνικής Τράπεζας να συγκρίνουν παλαιούς και νέους καταλόγους χρεώσεων

Το νέο τιμοκατάλογο χρεώσεων της Ελληνικής Τράπεζας, σχολιάζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), καλώντας τους δανειολήπτες της Τράπεζας να συγκρίνουν τους παλαιούς με τους νέους καταλόγους και σε περίπτωση απόκλισης να αποστείλουν στην Ελληνική Τράπεζα άμεσα επιστολή με την οποία να αρνούνται τις εν λόγω καινούργιες χρεώσεις. 

Η μονομερής αύξηση των χρεώσεων είναι καταχρηστική και παράνομη”, προσθέτει σε σημερινή ανακοίνωση ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, ενώ σε σχέση με τον υπολογισμό  του βασικού επιτοκίου, αναφέρει ότι κατά παράβαση της υποχρέωσης της για διαφάνεια, η Ελληνική Τράπεζα δεν είχε αναρτημένο στην ιστοσελίδα της τον τρόπο υπολογισμού του. 

“Τώρα έχει πλέον αναρτήσει την μεθοδολογία καθορισμού του, όμως θεωρούμε ότι τούτο δεν είναι ικανοποιητικό, διότι η επίκληση του επιτοκίου αναφοράς, πλέον ένα προκαθορισμένο ποσοστό ανάλογα με τον τύπο χρηματοδότησης πριν την προσθήκη του περιθωρίου το οποίο συμφωνείται με την Τράπεζα, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού που προστίθεται στο επιτόκιο αναφοράς  στην ουσία σημαίνει ότι η Τράπεζα χρεώνει δύο περιθώρια χωρίς να ενημερώνεται το κοινό πως υπολογίζονται”, προσθέτει. 
 
Αυτό ξεκάθαρα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας που η Τράπεζα υποχρεούται να εφαρμόζει.
 
Τέλος, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι υπό το φως και της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά και της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, το θέμα είναι πολύ σοβαρό και προσθέτει ότι θα καταγγείλει το θέμα στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου και στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΧΡ)