Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, αντί της εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Σε σημερινή ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι “ενόψει της κωλυσιεργίας που παρατηρείται από την κυβέρνηση στην εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος των αξιογράφων, αποφάσισε όπως αντί της εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 21.9.16 (η οποία αναβάλλεται αλλά δεν ακυρώνεται), συγκληθεί την Κυριακή 25.9.16 και ώρα 11.00 πμ. στο κέντρο ΟΑΣΙΣ στη Χοιροκοιτία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση”.

Η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, σύμφωνα με το Σύνδεσμο είναι η ακόλουθη: Ενημέρωση των μελών για τις τελευταίες εξελίξεις, πεντάλεπτη τοπική εκδήλωση διαμαρτυρίας και καθορισμός της πολιτικής που θα ακολουθήσει ο Σύνδεσμος στις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

Όσον αφορά την αναβολή της εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων αναφέρει ότι “αυτή κατ’ ουδένα λόγο θα πρέπει να ερμηνευθεί σαν απαλλαγή του κ. (Υπουργού Οικονομικών) Χάρη Γεωργιάδη, από τις ευθύνες και της αρνητικής στάσης του να υποβάλει προτάσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος του έχει διαβιβάσει τις οδηγίες του στις 9.9.14, τις δικές μας προτάσεις και τις προτάσεις των κομμάτων με την εντολή να τις κωδικοποιήσει και να επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση”.

“Η αναβολή της εκδήλωσης οφείλεται στο γεγονός ότι για την καθυστέρηση αυτή δεν ευθύνεται μόνο ο Υπουργός Οικονομικών αλλά και πολλοί άλλοι τους οποίους θα κατονομάσουμε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση”, προσθέτει.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει επίσης ότι το ΔΣ του είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα, ο οποίος ανέφερε ότι θα καταθέσει πρόταση Νόμου στη Βουλή με στόχο την εξωδικαστική ρύθμιση του προβλήματος των αξιογράφων.

(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)