Πληρωμές €1.389.359,83 στους παραγωγούς για αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους παραγωγούς σχετικά με τις αποσύρσεις εσπεριδοειδών από την αγορά, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ)
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενίσχυση δόθηκε για τη στήριξη των παραγώγων εσπεριδοειδών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση εξαγωγών  στη Ρωσία. Στους παραγωγούς εσπεριδοειδών που εφάρμοσαν τις απαιτούμενες δράσεις καταβλήθηκε το ποσό των €1.389.359,83. Η χρηματοδότηση προήλθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

`Οπως αναφέρεται, η ενίσχυση για το «ΚΟΑ 10 – Μέτρο 4: Δράση 1 Δωρεάν διανομή  των ειδών Πορτοκάλια, Κλημεντίνες και Μανταρίνια  και Δράση 2 Απόσυρση για Άλλους Προορισμούς εσπεριδοειδών ποικιλίας Μαντόρα, αφορούσε την εφαρμογή των  δράσεων  από παραγωγούς εσπεριδοειδών μέχρι τις 30/6/16.

(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΜΜ)